Svanepanel

Enkelhet og klassisk panel i samme produkt" - er dekkende for vår MDF panel som materiale og panelmønstre! For ytterligere informasjon: Brosjyre og Profilkart

MDF:
Medium Density Fiberboard MDF er et tilnærmet ”dødt” materiale, og vil av den grunn være meget stabilt med hensyn til oppsprekking etc.

Bruksområder:
Brukes isteden for tradisjonell trepanel.

Monteres direkte på stendere eller på eksisterende vegg i forbindelse med oppussing. Egner også til innredningsdetaljer – hvor bare fantasien setter begrensinger!

Spikring / liming:
Spikres langs tak og gulv, og vil bli skjult av listene. Vertikal spikring gjøres i ”notsiden” i tillegg til en streng med lim, og ingen spikerhull vil synes!

Sammenføring:
Platene er produsert med not og fjør, og vil derfor være meget enkle å føre sammen – og ikke minst sikre en tett og sprekkfri totalflate!

Maling:
Det er anbefalt å benytte følgende systemer basert på råd fra malingsleverandører og fagfolk:

Tørre rom:

Alternativ I: 2 strøk med acrylmaling

Alternativ II: 2 strøk med oljemaling

Våtrom (NB! MDF skal kun benyttes i de tørre sonene i våtrom)

Alternativ: Malingssystem for våtrom (sjekk med din faghandler)

Våtrom:
Standardplatene egner seg ikke i våtrom, men det leveres også fuktbestandig type – som kan benyttes i de ”tørre” områdene i et våtromsmiljø!

Hvorfor

Svanepanel:
Foruten nevnte argumenter – er paneloverflaten meget slett.

Males direkte på overflaten – uten sparkling og grunning!

Skjult spikring

Enkelt å montere

God overflatefinish

Ingen spesielle tiltak i forbindelse med montering

Ingen kvister og sprekker

Enkel å male

Mange spennende og tradisjonelle panelmønstre

Et økonomisk alternativ!


Miljø:
MDF Svanepanel er miljøklassifisering (E1).

FAGBUTIKKEN I DITT DISTRIKT
Gå til Byggfag-kjedens hovedside
TRELAST | BYGGEVARER
HUS | HYTTER | GARASJER

NOEN AV VÅRE LEVRANDØRER

NYSTØL & FAGERHOL
post@nystol-fagerhol.no
t: 70 02 08 30 | f: 70 02 08 31
6143 FISKÅ

© Nystøl % Fagerhol | 6143 Fiskåbygd | Tlf.: 70 02 08 30 | Faks: 70 02 08 31 | E-post: post@nystol-fagerhol.no